Imatge
per al diagnòstic i medicina nuclear

Ensenyament: formació professional (privat)
Grau: superior
Titulació: tècnic/a superior
Sistema: LOE
Família professional: Sanitat
Horari: tarda
Oferta: 30 places

Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Ensenyament: fp (privat)
Grau: superior
Titulació: tècnic/a superior
Sistema: LOE
Família professional: Sanitat
Horari: tarda
Oferta: 30 places

Aquests estudis capaciten per obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb fins diagnòstics o terapèutics, a partir de la prescripció facultativa utilitzant equips de diagnòstic per imatge i de medicina nuclear, i assistint al pacient durant la seva estada a la unitat, aplicant protocols de radioprotecció i de garantia de qualitat, així com els establerts a la unitat assistencial.
La durada és de 2000 hores (1419 hores lectives a l’escola i 581 hores en centres de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Currículum

S’imparteix en les instal·lacions de l’escola i consta de 2000 hores totalment específiques, 1419 hores de crèdits teòrics dividits en dos cursos i 581 hores de pràctiques en empresa. Els mòduls professionals són els següents:

 • Atenció al pacient
 • Anatomia per la imatge
 • Protecció radiològica
 • Tècniques de radiologia simple
 • Tècniques de radiologia especial
 • Tècniques de tomografia computeritzada i ecografia
 • Tècniques d’imatge per ressonància magnètica
 • Tècniques d’imatge en medicina nuclear
 • Tècniques de radiofarmàcia
 • Fonament físics i equips
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte d’imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
 • Formació en centres de treball
Continuïtat
Sortides acadèmiques
Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.
 
Sortides professionals:
La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic o tècnica superior en imatge per al diagnòstic
 • Tècnic o tècnica especialista en radiodiagnòstic
 • Tècnic o tècnica especialista en medicina nuclear
 • Personal tècnic en equips de radioelectrologia mèdica
 • Personal tècnic en protecció radiològica
 • Personal tècnic en radiologia d’investigació i experimentació
 • Delegat o delegada comercial de productes hospitalaris i farmacèutics
Accés
Tenen accés directe al cicle les persona que compleixen alguns dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova
Pràctiques
Les 581 hores de pràctiques es realitzen en diferents empreses. Els alumnes poden fer pràctiques de radiologia convencional, TC, RMN i medicina nuclear a diferents hospitals del Vallès, Barcelonès i Baix Llobregat.

Necessites més informació?

  Prova

   Accepto la política de privacitat

  Responsable: ESCOLA EDGAR més info. | Finalitat: Enviament d'informació sol·licitada, butlletins de notícies i altres ofertes, gestió de subscripcions al blog més info. | Legitimació: Consentiment de l'interessat més info. | Emmagatzematge: Base de dades allotjada en Mailchimp, rebrà les dades per gestionar les subscripcions. | Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets detallats en la informació addicional més info.