AvÍs legal

Dades del responsable

 

 • Nom comercial: CENTRO EDGAR SCCL
 • NIF/CIF: F58875378
 • Direcció: c/ Prat de la Riba 89, 08222, Terrassa
 • Correu electrònic: practiques.edgar@gmail.com

 

Condicions generals d’ús

 

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi l’accés) de les pàgines web, integrants del lloc web de CENTRO EDGAR SCCL, inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, escolaedgar.es (usuari) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal escolaedgar.es

Dades personals que recopilo i com ho faig

 

Llegir Política de privacitat. 

Compromisos y obligaciones de los usuarios

 

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb la meva autorització com a legítim titular.
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o de mi com a legítim titular.
 • La seva utilització per a finalitats comercials o publicitàries.

En la utilització de la web, escolaedgar.es l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de CENTRO EDGAR SCCL o de tercers o que pugui danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal escolaedgar.es o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant, escolaedgar.es no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests, encara que posi tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per a evitar la presència d’aquests elements nocius 

Anuncis patrocinats i publicitat

 

Aquesta web ofereix als usuaris continguts patrocinats i anuncis.

Els anuncis romandran publicats en el portal fins que siguin eliminats o suspesos per part de l’anunciant o de CENTRO EDGAR SCCL.

CENTRO EDGAR SCCL no serà responsable que, una vegada donats de baixa en les seves bases de dades, els anuncis continuïn sent indexats en cercadors aliens a aquest portal.

Qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través d’aquest portal s’entenen realitzats única i exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i/o la tercera persona. L’usuari sap i accepta que escolaedgar.es únicament actua com a llit o mitjà publicitari i que, per tant, no té cap mena de responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones físiques o jurídiques contactades a través d’aquest portal.

Mesures de seguretat

 

Les dades personals comunicats per l’usuari a CENTRO EDGAR SCCL poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a CENTRO EDGAR SCCL, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i escolaedgar.es utilitza un canal segur i les dades transmeses són xifrats gràcies a protocols a https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui salvaguardada.

 Reclamacions

 

CENTRO EDGAR SCCL informa que existeixen fulls de reclamació a la disposició d’usuaris i clients.

L’usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o remetent un correu electrònic a practiques.edgar@gmail.com indicant el seu nom i cognoms, el producte/servei adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

L’usuari/comprador podrà notificar la reclamació, bé a través de correu electrònic a: practiques.edgar@gmail.com o bé per correu postal dirigit a: CENTRO EDGAR SCCL, DIRECCIÓ, si ho desitja, mitjançant el següent formulari de reclamació:

A l’atenció de:

CENTRO EDGAR SCCL
c/ Prat de la Riba 89, 08222, Terrassa
practiques.edgar@gmail.com
El servei/producte:
Adquirit al dia:
Nom de l’usuari:
Domicili de l’usuari:
Firma de l’usuari (solament si es presenta en paper):
Data:
Motiu de la reclamació:

Plataforma de resolució de conflictes

 

Poso també a la disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Derechos de propiedad intelectual e industrial

 

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CENTRO EDGAR SCCL. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CENTRO EDGAR SCCL.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en la web, haurà de notificar aquesta circumstància a CENTRO EDGAR SCCL indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i la declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Enllaços externs

 

Les pàgines del web escolaedgar.es proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers tals com:

 • Eines.
 • Contingut d’altres blogs.

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços. CENTRO EDGAR SCCL no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’usuari per accés a aquests enllaços.

Així mateix, l’usuari trobarà dins d’aquest lloc, pàgines, promocions, que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per a establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no identifica a l’usuari.

La informació que es proporcioni en aquests llocs patrocinats està subjecta a les polítiques de privacitat que s’utilitzin en aquests llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat.

L’usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal escolaedgar.es haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita CENTRO EDGAR SCCL. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre escolaedgar.es i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part d’escolaedgar.es dels seus continguts o serveis.

Política de comentaris

 

En el meu web es permeten realitzar comentaris per a enriquir els continguts i realitzar consultes per a les següents condicions:

 • No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquesta web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres. Aquests comentaris seran suprimits pels administradors de la web.
 • També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privats o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades. 
 • Es desestimaran, igualment, aquells comentaris creats només amb finalitats promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.
 • No es permetran comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

Exclusió de garanties i responsable

 

CENTRO EDGAR SCCL no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts.
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís legal.
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web

Llei aplicable i jurisdicció

 

Amb caràcter general les relacions entre CENTRO EDGAR SCCL amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona. 

Contacte

 

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal escolaedgar.es, si us plau dirigeixi’s a practiques.edgar@gmail.com

L’avís legal ha estat actualitzat per última vegada el 16/05/2018.