escola

Qui som?

L’escola Edgar és un centre d’ensenyament amb una llarga tradició docent en el camp de la Formació Professional. Impartim F.P. des de l’any 1980.

Al curs 1996-97 vàrem iniciar el Cicle Formatiu de Grau Mig de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria, essent un dels centres pioners a Catalunya en la seva implantació.

Des del curs 2018-19 també impartim el Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear.
Cada dia més, les empreses demanen personal qualificat, tant en la vessant teòrica com en la pràctica. Per aquesta raó, a l’Escola Edgar oferim una completa preparació acadèmica, així com una variada formació pràctica en diverses empreses de l’àmbit sanitari.

La millor formació per als
millors professionals

Missió

Formar i orientar als nostres alumnes en les competències i actituds necessàries, tant de caire tècnic com personal, per assolir un nivell òptim de qualificació professional que els faciliti la incorporació laboral al mon sanitari, a la vegada que contribuim, d’aquesta manera, a una atenció sanitària de qualitat pels usuaris finals.

Visió

Desenvolupar, implementar i consolidar un projecte educatiu que integri la innovació i la recerca de la millora continua com a eines per assolir una òptima preparació dels nostres alumnes per afrontar la seva tasca professional i les seves expectatives formatives futures.

Per tal d’aconseguir-ho es promou:

 • Integració en el nostre model de treball de les innovacions pedagògiques i tecnològiques, i de manera molt especial, les relacionades amb l’àmbit sanitari.
 • Recerca continua de la millora de la qualitat dels nostres serveis, establint sistemes de col·laboració i d’intercanvi d’informació entre els membres de l’equip educatiu, i la implementació de grups de millora.
 • Desenvolupament i implementació de processos per satisfer les necessitats de qualificació, reciclatge i/o especialització dels nostres alumnes, per tal de facilitar la seva incorporació o reubicació en el mercat laboral.
 • Col·laboració amb empreses i entitats professionals relacionades amb el sector sanitari.
 • Col·laboració amb associacions d’usuaris relacionades amb el sector sanitari.
 • Disseny i implementació de sistemes i eines per fomentar la participació i compromís del conjunt del personal en el nostre projecte educatiu i de gestió.
 • Participació en les activitats socioculturals del nostre entorn.
 • Integració i foment de l’ús del català com a llengua vehicular en els diferents àmbits de la nostra activitat.

Valors

Els valors que volem desenvolupar i potenciar són:

 • La promoció d’hàbits saludables, fomentant entre l’alumnat la necessitat de tenir cura de la salut pel seu valor insubstituïble.
 • El foment de l’esperit de servei i de l’ajuda als altres.
 • Foment, entre els nostres alumnes, de la importància de l’esforç individual i de la millora continua, tant a nivell professional com personal.
 • El tractament de la diversitat que permeti la inclusió de totes les persones, rebutjant qualsevol tipus de discriminació.
 • La promoció del diàleg com a eina de comunicació, especialment pel que fa a la prevenció i resolució de conflictes.
 • El foment del respecte del pluralisme d’opinions.
 • El respecte al medi ambient, i la sensibilització d’aquest respecte entre la nostra comunitat educativa.
 • El respecte dels valors d’igualtat, democràtics i de defensa dels drets humans.
 • La col·laboració amb les famílies, fomentant la corresponsabilitat pel que fa a l’educació integral dels alumnes.

Serveis i equipaments

L’escola EDGAR es troba al barri de Vallparadís a 600 m de la Mútua de Terrassa, a 500 l’estació FGC Vallparadís-Universitat i 850 m de Renfe-Terrassa.

L’escola disposa de 4 aules dotades de pissarres digitals interactives i 2 tallers teòric-pràctics dotats amb llits, maniquí de simulació, grua de mobilització de pacients, butaca dental i maniquí d’anatomia.

Subscriu-te al nostre newsletter