SEGONA FASE ADMISIÓ CAI (SETEMBRE 2022)

escola

Qui som?

L’escola Edgar és un centre d’ensenyament amb una llarga tradició docent en el camp de la Formació Professional. Impartim F.P. des de l’any 1980.

Al curs 1996-97 vàrem iniciar el Cicle Formatiu de Grau Mig de Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria, essent un dels centres pioners a Catalunya en la seva implantació.

Des del curs 2018-19 també impartim el Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear.
Cada dia més, les empreses demanen personal qualificat, tant en la vessant teòrica com en la pràctica. Per aquesta raó, a l’Escola Edgar oferim una completa preparació acadèmica, així com una variada formació pràctica en diverses empreses de l’àmbit sanitari.

La millor formació per als
millors professionals

Missió

Formar i orientar als nostres alumnes en les competències i actituds necessàries, tant de caire tècnic com personal, per assolir un nivell òptim de qualificació professional que els faciliti la incorporació laboral al mon sanitari, a la vegada que contribuim, d’aquesta manera, a una atenció sanitària de qualitat pels usuaris finals.

Visió

Desenvolupar, implementar i consolidar un projecte educatiu que integri la innovació i la recerca de la millora continua com a eines per assolir una òptima preparació dels nostres alumnes per afrontar la seva tasca professional i les seves expectatives formatives futures.

Per tal d’aconseguir-ho es promou:

 • Integració en el nostre model de treball de les innovacions pedagògiques i tecnològiques, i de manera molt especial, les relacionades amb l’àmbit sanitari.
 • Recerca continua de la millora de la qualitat dels nostres serveis, establint sistemes de col·laboració i d’intercanvi d’informació entre els membres de l’equip educatiu, i la implementació de grups de millora.
 • Desenvolupament i implementació de processos per satisfer les necessitats de qualificació, reciclatge i/o especialització dels nostres alumnes, per tal de facilitar la seva incorporació o reubicació en el mercat laboral.
 • Col·laboració amb empreses i entitats professionals relacionades amb el sector sanitari.
 • Col·laboració amb associacions d’usuaris relacionades amb el sector sanitari.
 • Disseny i implementació de sistemes i eines per fomentar la participació i compromís del conjunt del personal en el nostre projecte educatiu i de gestió.
 • Participació en les activitats socioculturals del nostre entorn.
 • Integració i foment de l’ús del català com a llengua vehicular en els diferents àmbits de la nostra activitat.

Valors

Els valors que volem desenvolupar i potenciar són:

 • La promoció d’hàbits saludables, fomentant entre l’alumnat la necessitat de tenir cura de la salut pel seu valor insubstituïble.
 • El foment de l’esperit de servei i de l’ajuda als altres.
 • Foment, entre els nostres alumnes, de la importància de l’esforç individual i de la millora continua, tant a nivell professional com personal.
 • El tractament de la diversitat que permeti la inclusió de totes les persones, rebutjant qualsevol tipus de discriminació.
 • La promoció del diàleg com a eina de comunicació, especialment pel que fa a la prevenció i resolució de conflictes.
 • El foment del respecte del pluralisme d’opinions.
 • El respecte al medi ambient, i la sensibilització d’aquest respecte entre la nostra comunitat educativa.
 • El respecte dels valors d’igualtat, democràtics i de defensa dels drets humans.
 • La col·laboració amb les famílies, fomentant la corresponsabilitat pel que fa a l’educació integral dels alumnes.

Serveis i equipaments

L’escola EDGAR es troba al barri de Vallparadís a 600 m de la Mútua de Terrassa, a 500 l’estació FGC Vallparadís-Universitat i 850 m de Renfe-Terrassa.

L’escola disposa de 4 aules dotades de pissarres digitals interactives i 2 tallers teòric-pràctics dotats amb llits, maniquí de simulació, grua de mobilització de pacients, butaca dental i maniquí d’anatomia.

Subscriu-te al nostre newsletter